Hvordan vælger man det rette instrument?

Vi tror på, at lysten driver værket. Derfor anbefaler vi, at man lader eleven selv vælge instrument ud fra egen interesse. Skulle man senere hen fortryde og/eller blive nysgerrig efter at prøve andre instrumenter, kan man sagtens aftale det med sin underviser.

Skal man selv have et instrument, eller kan der lånes?

I undervisningen kan skolens instrumenter anvendes, så man behøver ikke nødvendigvis medbringe eget instrument. Det anbefales dog kraftigt, at man har et instrument at øve sig på derhjemme. Der kan ikke lånes instrumenter med hjem.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på din folkeskole. På den måde slipper man for transport fra folkeskole til musikskole. Lektionerne finder som udgangspunkt sted i din skoles musiklokale og ellers i andre velegnede lokaler alt efter semestrets lokaleplan.

Hvor meget skal man øve?

Til hver lektion vil man i udgangspunktet få nyt materiale at øve sig på. For at sikre, at eleven får mest muligt ud at undervisningen, kræver det, at man øver sig hver uge.

Tip: I stedet for at øve sig flere timer på én gang, anbefaler vi, at man øver sig f.eks. 20-30 minutter hver dag eller hver anden dag. Hyppigheden hjælper på indlæringen, og de kortere stræk gør opgaven mere overskuelig og hindrer desuden overanstrengelse i leddene.